biuro@fzp.org.pl

tel. (72) 733 33 01

 

 

Władze Fundacji

 

 

mgr Mariusz Jan Sołtysiak 

Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

    

         

 

 

 

 

 

 

Manager i ekonomista , z zamiłowania społecznik. Jest absolwentem  Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył także Warszawską Szkołę Zarządzania. Od ponad dekady ściśle związany z Dolnym Śląskiem , jest pomysłodawcą i współzałożycielem Stowarzyszenia "Gardzień". Będąc aktywnym działaczem organizacji pozarządowych  dzięki swojej wrażliwości na problemy środowiska naturalnego i ochrony przyrody z sukcesami działa na rzecz obrony dziedzictwa regionu.  

 

                                                                                       

red. Ireneusz Włodzimierz Sołtysiak

Wiceprezes Zarządu  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennikarz i ekonomista , hobbistycznie ekolog. Ukończył Uniwersytet Warszawski na wydziale dziennikarstwa oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania. Autor wielu opracowań i artykułów prasowych traktujących o środowisku naturalnym Dolnego Śląska.  Przez lata kierował wieloma jednostkami i z sukcesami zajmował się działalnością prospołeczną związaną z ochroną wartości zdrowotnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Cele Fundacji      

 

  1. Zwiększanie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa.

 

     2. Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej, zdrowego  

        żywienia i rozwoju

       sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i

       zdrowego trybu 

       życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

     3. Promocja przyjaznych dla środowiska form transportu i technologii.

     4. Ochrona środowiska i ochrona zwierząt.

     5. Integracja społeczności lokalnej wokół zagadnienia ochrony środowiska

     6. Działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia

     7. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub  finansowo    organizacje pozarządowe.

    8. Działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i promowanie działań                                 wspomagających rozwój gospodarczy.

    9. Promocja i organizacja wolontariatu.

 

Fundacja Zielone Pogranicze jest apolityczna i nie związana jest z żadnym wyznaniem. Jest także organizacją użyteczna społecznie.

W dążeniu do osiągania celów Fundacji  kierujemy się 5 uniwersalnymi zasadami:

 #Uczciwością     #Szacunkiem    #Konsekwencją      #Empatią       #Przejrzystością

Zapraszamy do współpracy organizacje mające zbieżne z nami cele, oraz wszystkich ludzi dobrej woli którym nie jest obojętna ochrona przyrody i utrzymanie naszego wspólnego dziedzictwa regionu.

                                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                                                Zarząd

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Created with WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: biuro@fzp.org.pl

tel. (72) 733 33 01

 

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.